Det årlige regionale politirådsmøte mellom kommunene i Østre Agder og Agder politidistrikt ble avholdt fredag 18.mars. Møtet fokuserte på lokale utfordringer. Det foreligger et notat etter samlingen som oppsummerer orienteringen som ble gitt kommunenes politiske ledelse og som oppsummerer tilbakemeldingen fra kommunene.

Politiets innledninger:

Politimesters innledning

Beredskap – samarbeid med kommunene

Forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme

Regionale utviklingstrekk