31.mars var ca. 35 representanter fra besøksnæringen, kommunene i Østre Agder, fylkeskommunen, Innovasjon Norge og USUS samlet på den lille dyrehage på Brokelandsheia. Besøksnæringen er fremhevet som et særlig satsningsområde i den strategiske næringsplanen for Østre Agder. Formålet med samlingen var å vise frem virkemiddelapparatet og å diskutere videre samarbeid mellom offentlige aktører og besøksnæringen i Østre Agder.

Orientering fra USUS
Orientering fra Innovasjon Norge

USUS presenterer

Heidi Sørvik fra USUS presenterer

Omvisning den lille dyrehage

Nils Harald Reiersen fra den lille dyrehage hadde en omvisning i pausen