Kommunesammarbeidet Østre Agder har opprettet en egen facebook-side: facebook.com/ostreagder.  Her vil vi legg ut nyheter om alt som skjer i Østre Agder-sammenheng, og om alle de gode initiativene og prosjektere som skjer i vår region.