Utredningsarbeidet knyttet til vurdering av fordeler og ulemper knyttet til forslaget om å slå sammen DDØ og IKT Agder har nå blitt brakt et viktig skritt videre. På oppdrag av den oppnevnte styringsgruppen har konsulent Fredrik Grindland nå avlevert sin endelige rapport. Denne utfyller og utdyper det materialet som tidligere er utarbeidet av PA Consultants.

De to rapportene sammen med dokumentasjon som har ligget til grunn for arbeidet er lagt ut på Østre Agders nettside under fanen – planer og utredninger, punktet om IKT.