Agder er samlet på Rosfjord Hotell i Lyngdal for «kick-off» 21.- og 22. september, i anledning prosjektet «Innføring av velferdsteknologi Agder».

Satsingens mål er at trygghets- og varslingsteknologi skal være en integrert del i helse- og omsorgstjenestene innen 2020 i alle Agder-kommunene. Dette innebærer:

a) Prosjekt «Felles anskaffelse trygghets-og varslingsteknologi»
b) Prosjekt Etablering av «Kommunal responssentertjeneste»
c) Prosjekt «Kompetanseløft velferdsteknologi Agder»
d) Prosjekt «Innføring velferdsteknologi Agder»

Agder er representert i Helsedirektoratets nasjonale satsing ved prosjektet «Innføring velferdsteknologi Agder».