Fram mot 2030 blir det stadig flere eldre i kommunene i Østre Agder.
I dag er det i underkant av 4000 innbyggere som er over 80 år. Om drøye 15 år i 2035 øker dette tallet til hele 7700 innbyggere. Dette vil bidra til sterkt økende behov for helsetjenester og etterspørselen slår inn samtidig som det vil være mindre tilgang på arbeidskraft og strammere budsjetter. Dette vil kreve betydelige forberedelser med mer forskningsdrevet innovasjonsarbeid. Kommunene i Østre Agder har derfor i fellesskap vedtatt Strategidokument for forskning, utvikling og innovasjon innen helse, omsorg og levekår i Østre Agder 2020 – 2024. I dag er allmennmedisinsk forskning og forskning på kommunehelsetjenesten er svakt formalisert og finansiert. En stor del av norsk helseforskning (hele 90 %) skjer i spesialisthelsetjenesten og finansieres gjennom helseforetakene. Kommunene har et lovpålagt «sørge for» – ansvar for forskning på helsetjenester, kun et medvirknings – og tilretteleggingsansvar.

Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv (pdf)