Digitalt tilsyn

Østre Agder har vært med i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram i regi av Helsedirektoratet med prosjektet «Digitalt tilsyn». Prosjektet har testet ut bruk av sensorer på natt. Målet var økt trygghet for pasienter, pårørende og ansatte. Det er kommunene Grimstad, Arendal, Risør og Tvedestrand som har vært delaktige i prosjektet.

Gode resultater

Prosjektet startet for fullt med bruk av teknologien i oktober 2014. Vi startet ved omsorgsboligene ved Frivolltun. Vi ser nå gode resultater og får tilbakemeldinger fra brukere og pårørende at de er fornøyde med systemet og opplever økt trygghet. Ansatte på natt er positive og gjør en flott jobb med å få dette til å fungere best mulig.  I 2015 har vi økt antall utprøvinger og har noen sensorer ute i hjemmetjenesten som er koblet opp mot trygghetsalarmene. Prosjektet ble avsluttet i 2016 og deltakerkommunene har gått over i nye roller som «ressurskommuner».

I informasjonsbrosjyren finner du mer informasjon om prosjektet.

Videoen under viser hvordan nattilsyn kan fungere: