Fagutvalg for digitalisering

Fagutvalget for digitalisering, tidligere fagutvalg e-helse- og velferdsteknologi ble etablert 28.mai 2013. Målet var økt satsing innenfor fagfeltet for å møte fremtidens muligheter og utfordringer. I 2014 ble det ansatt en e-helse- og velferdsteknologi koordinator i 100% stilling for å ytterligere styrke satsingen i regionen. Stillingen er nå omgjort til digitaliseringsrådgiver for helse, omsorg og levekår.

Målsetting:

Fagutvalg for digitalisering skal bidra til at medlemskommunene i fellesskap utnytter mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi i helse- og omsorgssektoren med sikte på å bidra til nyskaping, utvikling og gevinstrealisering i sektoren.

Organisering:

Østre Agders fagutvalg skal være en undergruppe for Helse- og omsorgslederforum (HLF). Fagutvalget består av en fagmedarbeider fra hver deltakende kommune, en representant fra tannhelsetjenesten samt to representanter fra IKT Agder hvorav en av representantene er forvaltningssansvarlig helse. Ved behov kan statlige myndigheter/virksomheter gis observatørstatus. Samhandlingskoordinator Østre Agder deltar i fagutvalgsmøtene som HLF representant.

Hamsa Ganic forvaltningsansvarlig helse IKT Agder har sekretariatsfunksjon for forvaltning. Christina Bjørke Berntsen digitaliseringsrådgiver Østre Agder interkommunale politiske råd har sekretariatsfunksjon for innovasjon.

Referat og Innkalling her

Referat og Innkalling her

Christina Bjørke Berntsen

Digitaliseringsrådgiver
Østre Agder IPR

Telefon 906 05 857

Christina Bjørke Berntsen

Digitaliseringsrådgiver
Østre Agder IPR

Telefon 906 05 857

Jan Øyvind Evensen
Leder

Adresse:
Sam Eydes plass 2, 4891 Arendal
Telefon:
99296194
Epost:

jan.oyvind.evensen@arendal.kommune.no