HR (Human resources)

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i HR-forumet. Mandat for Østre Agder HR-forum.

Prioriterte satsingsområder 2021:

Østre Agder HR-forum er nyetablert og derfor foreligger det foreløpig ikke prioriteringer for deres arbeid.

Medlemmer i Østre Agder HR-forum:

  • Leder Lasse Fosse                          – Gjerstad kommune
  • Nestleder Liv Ingjerd Byrkjedal    – Froland kommune
  • Maiken Heck Eide                           – Grimstad kommune
  • Benedicte Tynes                             – Risør kommune
  • Tone Vestøl Bråten                         – Tvedestrand kommune
  • Knut Owing                                      – Vegårshei kommune
  • Karl Mork                                          – Arendal kommune
  • Terje Beruldsen                                – Åmli kommune

Mandat for Østre Agder HR-forum.

Saker og aktiviteter

Møteplan for Østre Agder HR-forum 2021

Østre Agder HR-forum har møter: 29.januar(teams), 19.mars(teams), 21.mai(fysisk), 10.september (fysisk), 15.oktober(teams) og 3.desember(fysisk). Alle fysiske møter unntatt møtet 3.desember avholdes i cafelokalene i Arendal bibliotek. Møtet den 3.desember avholdes i Vegårshei kommunehus. 

Medlemmer i Østre Agder HR-forum

Leder Lasse Fosse                            Gjerstad kommune

Nestleder Liv Ingjerd Byrkjeland    Froland kommune

Medlem Maiken Heck Eide              Grimstad kommune

Medlem Benedicte Tynes                 Risør kommune

Medlem Tone Vestøl Bråten            Tvedestrand kommune

Medlem Knut Owing                         Vegårshei kommune

Medlem Terje Beruldsen                  Åmli kommune

Medlem Karl Mork                            Arendal kommune

 

 

 

 

Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 4.desember 2020. Innkalling til møtet.

Referat fra HR-forum 30.oktober 2020. Innkalling til møtet.

Referat fra møte i HR-forum 28.august 2020. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i HR-forum 28.februar. Innkalling til møte i HR-forum