Kommunedirektørgruppa

Østre Agder rådmannsutvalg er sammensatt av kommunedirektører og rådmenn i samarbeidskommunene. Utvalget har ansvar for tjenestesamarbeid mellom kommunene og for å forberede saker til behandling i representantskapet. En reprsentant for fylkesdirektøren møter i utvalgets meøter med tale og forslagsrett.

Medlemmer i rådmannsutvalget møte i representantskapsmøtene med tale- og forslagsrett.

Leder for Østre Agder rådmannsutvalg er Harald Danielsen, rådmann i Arendal. Nestleder er Jarle Bjørn Hanken, kommunedirektør i Tvedestrand. På vegne av fylkesrådmann Tine Sundtoft i Agder fylkeskommune møter fylkesdirektør Anita Henriksen i rådmannsutvalgets møter.

Harald Danielsen

Rådmann Arendal
Leder

Jarle Bjørn Hanken

Kommunedirektør Tvedestrand
Nestleder

 

Olav Kavli

Kommunedirektør Grimstad

Ole Petter Skjevestad

Kommunedirektør Vegårshei

Trond Aslaksen

Kommunedirektør
Risør

Bo-Andre Longum

Kommunedirektør Froland

Torill Neset

Kommunedirektør Gjerstad

Christina Ødegård

Kommunedirektør
Åmli

Kommunedirektørgruppa skal ha leder og nestleder. 

Nytt underemne

Tekst her

 

Skriv enda mer her