Næringsforum

Østre Agder næringsforum er fagrådet for næringsutvikling. Forumet består av næringssjefer og næringsmedarbeidere i de åtte kommunene og er en erfarings- og kunnskapsutvekslingsarena, men har også ansvar for gjennomføring av fellessatsinger innenfor sitt område.

Næringsforum er en undergruppe til kommunedirektørgruppa i Østre Agder. Hver kommune stiller med en medarbeider. Leder av forumet velges for ett år av gangen og går på omgang mellom medlemmene. 

Medlemmer i Østre Agder næringsforum:

Leder; Bård Vestøl Birkedal – Risør. Medlemmer; Kåre Andersen – Arendal, Anne Torunn Hvideberg – Tvedestrand, Ole Tom Tjuslia – Froland, Yngve Ramse Trædal – Åmli, Bodil Slettebø – Grimstad, Ole Andreas Sandberg – Gjerstad, Chantal van der Linden – Vegårshei.

Fra Agder fylkeskommune møter Torleiv Momrak.

Næringsforum har som mål å møtes en gang i måneden. I tillegg gjennomføres det temamøter ved behov.

 

Saker og aktiviteter

Møtedatoer 2021:

  • Innkalling til ordinært møte 15. januar, teams. Referat fra møte 15.januar.
  • 12. februar,  fellesmøte med representantskapet-(utsatt fra des. 2020/jan 21)
  • Innkalling til temamøte om REISELIV 18. februar, teams. Referat fra møte 18.februar.
  • Innkalling til ordinært møte 3. mars,  teams. Referat fra møte 3.mars.
  • Innkalling til ordinært møte 21. april, teams. Referat fra møte 21.april.
  • Innkalling til fellesmøte 2. juni, Arendal, fellesmøte med kommunedirektørutvalget
  • 18.august, Arendal, Arendalsuka, samkjøring
  • 22.sept, Tvedestrand, ordinært møte
  • 10.november, Vegårshei, ordinært møte
  • 10.desember, Gjerstad, ordinært møte

Fellesmøte for formannskapene i de samarbeidende kommunene, styret og leder av næringsforeningene ble gjennomført 15.januar 2020. Tema for dagen var Vertskapsrollen og møtet ble holdt på Universitetet i Agder, campus Grimstad. Program

 

Møtedatoer 2020:

Innkalling til møte i næringsforum 5. februar, Åmli/Hillestad. Referat fra møte 5.februar

Innkalling til møte i næringsforum 15. april, Arendal.  Referat fra møte 15.april. Notat fra fellesmøte med rådmannsutvalget 15. april

Innkalling til møte i næringsforum 3. juni- Risør-ordinært møte. Referat fra møte 3. juni

Innkalling til møte i næringsforum 26. august-Tvedestrand- ordinært møte. Referat fra møte 26.august

Innkalling til møte i næringsforum 7. oktober- Teamsmøte-ordinært møte. Referat fra møte 7.oktober

2. desember- temamøte Reiseliv – utsatt til 15. januar grunnet pandemisituasjonen

11. desember- Gjerstad fellesmøte med styret – utsatt til 22. januar grunnet pandemisituasjonen

 

 

 

 

 

Innkalling til møte 20. mars 2019. Referat fra møtet 20. mars 2019.

Innkalling til møte 29. mai 2019. Referat fra møtet 29. mai 2019.

Innkalling til møte 19. september 2019. Referat fra møtet 19. september 2019.

Innkalling til møte 27. november 2019. Referat fra møtet 27. november 2019.

 

 

17.12.18 Innkalling til møtet – referat fra møtet.

31.10.18 Innkalling til møtet – referat fra møtet.

26.09.18 Referat fra møtet

31.08.18 Referat fra møtet

09.05.18 Innkalling til møte – Referat fra møte

04.04.18 Innkalling til møte referat fra møte

28.02.18 Innkalling til møtereferat fra møte

24.01.18 Innkalling til møtereferat fra møte