Representantskapet

Representantskapet er rådets øverste organ og kommunestyrer/bystyrer oppnevner selv sine medlemmer. Valget skjer straks kommunestyrene/bystyrene konstituerer seg etter kommunevalget og gjelder for valgperioden. Samarbeidet er basert på en samarbeidsavtale godkjent i bystyrer og kommunestyrer i samarbeidskommunene.

MEDLEMMER:

Robert C. Nordli

Leder

Ordfører Arendal

Marianne Landaas

Nestleder

Ordfører Tvedestrand

Beate Skretting

Medlem

Ordfører Grimstad

Kjetil Torp

Medlem

Ordfører Vegårshei

Per Kristian Lunden

Medlem

Ordfører Risør

Ove Gundersen

Medlem

Ordfører Froland

Inger H. Løite

Medlem

Ordfører Gjerstad

Bjørn Gunnar Baas

Medlem

Ordfører Åmli

Geir Fredrik Sissener

Medlem

Leder av opposisjonen Arendal bystyre

Representantskapet velger selv leder og nestleder.

Leder er ansvarlig for at det innkalles til minimum 4 møter pr kalenderår, men praksis er at det avholdes omlag 10 møter i året.

Fylkesordfører og leder av opposisjonen i fylkestinget møter i representantskapsmøtene med tale- og forslagsrett.

Representantskapet har valgt å innkalle Østre Agder rådmannsutvalg (jfr §4) til sine møter med tale og forslagsrett.

Representantskapet kan opprette faste eller temporære politiske underutvalg for å følge opp enkeltprosjekt.