Saker og aktiviteter – Oppvekst

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i skolelederforumet.

Møteplan for Østre Agder oppvekstforum 2021:

Planlagte møtetidspunkt i Østre Agder oppvekstforum i 2021: 27/1, 24/2, 21/4, 9/6, 25/8, 29/9, 3/11, 15/12

Medlemmer i Østre Agder oppvekstforum:

Leder Tore Flottorp – Åmli, nestleder Roar Aaserud – Arendal. Medlemmer: Hallgeir Berge – Froland, Søs Østegaard Nysted – Risør, Esther Kristine Hoel – Tvedestrand, Hildegunn Myre Dale – Vegårshei, Christoffer Gautland Andersen – Gjerstad, Arne Mowatt Haugland – Grimstad. Britt Anniken Thomassen – Utdanningsforbundet møter i Østre Agder oppvekstforum.

Innkalling til møte i Østre Agder oppvekstforum 27.01.21

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 03.12.20. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 28.10.20. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 23.09.20. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 26.08.20. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 03.06.20. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 29.04.20. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 26.02.20. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 22.01.20. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 11.desember 2019. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 13.november 2019. Innkalling til møte.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 2.oktober 2019. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Rådmennenes budsjettforslag for ansvar 1207011 Østre Agder oppvekstforum.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 28.august 2019. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 12.juni 2019. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Ettersendt vedlegg

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 24.april 2019.Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 6.mars 2019. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 23.januar 2019. Innkalling til møtet.

Innkalling til møte 12.desember 2018. Referat fra møtet.

Innkalling til møte 24.oktober 2018.   Vedlegg til innkallingen.    Referat fra møtet

Innkalling til møte 28.august 2018.     Vedlegg til innkallingen     Referat fra møtet

Innkalling til møte 16.mai 2018.           Vedlegg til innkallingen     Referat fra møtet 

Innkalling til møte 21.mars 2018.         Vedlegg til innkallingen     Referat fra møtet 

Innkalling til møte 24.januar 2018        Vedlegg til innkallingen     Referat fra møtet 

Innkalling møte 16.August 2017         Vedlegg til innkallingen     Referat fra møtet

Innkalling til møte 4.oktober       Referat fra møtet

Innkalling til møte 6.desember   vedlegg til innkallingen