Teknisk forum

Velkommen …

Prioriterte satsingsområder 2018:

Østre Agder teknisk forum er nyetablert og derfor foreligger det foreløpig ikke prioriteringer for deres arbeid.

Medlemmer i Østre Agder teknisk forum:

  • Leder Jon Øystein Dalsmo – Enhetsleder kommunalteknikk og geodata, Arendal kommune (Leder)
  • Nestleder Tore Smeland – Enhetsleder Teknisk drift og forvaltning, Vegårshei kommune (Nestleder)
  • Hogne Prestegård – Virksomhetsleder, Froland kommune
  • Ole Arthur Løite – Tjenesteleder teknisk drift, Gjerstad kommune
  • Einar Werner Frøyna – Leder teknisk tjenester, Risør kommune
  • Anthon Thomas Thomassen – Enhetsleder, Tvedestrand kommune
  • Jan Terje Jansen – Konstituert leder/senioringeniør, Åmli kommune
  • Hans Tvetereid – Enhetsleder/plansjef, Grimstad kommune

Mandat for Østre Agder teknisk forum.

 

Ole Jørgen Etholm

Sekretariatsleder
Telefon 478 11 568
ole.jorgen.etholm@an4jvhs.visible.no

Adresse:
Sam Eydes plass 2,
4891 Grimstad